Me bOblesissa pyrimme tekemään liiketoiminnastamme entistä tiedostavampaa. Haluamme kantaa vastuun toimiemme vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kalusteemme on suunniteltu Tanskassa ja valmistettu Itä-Aasiassa. Noudatamme korkeita standardeja, joihin myös valmistajamme sitoutuvat tinkimättä. Tämän vuoksi myös he ovat velvollisia noudattamaan periaatteitamme, jotka koskevat ihmisoikeuksia, lapsityövoiman käyttöä, yleistä työlainsäädäntöä, ympäristönsuojelua ja korruption vastaista toimintaa. Emme pysty emmekä myöskään halua käyttää kaikkea aikaamme valmistajiemme valvomiseen. Yhteistyömme perustana on luottamus ja kunnioitus, mutta lisäksi käytämme apuna ostajia, jotka ovat jatkuvasti yhteydessä valmistajiimme ja pystyvät siten takaamaan, että valmistajat täyttävät odotuksemme.

Pyrimme vierailemaan tehtaissa vähintään kerran vuodessa ja siten varmistamaan, että tuotannossa noudatetaan solmittuja sopimuksia.

Haluamme suunnitella tuotteita, joilla on pitkä elinkaari ja jotka kestävät lapselta toiselle, sillä arvostamme laatua ja uskomme, että kestävät tuotteet ovat ympäristön kannalta kiitettävä vaihtoehto.

bOblesin tuotteet ovat täysin myrkyttömiä, eivätkä ne sisällä ftalaatteja. Ne myös täyttävät lelujen turvallisuutta koskevan eurooppalaisen standardin (EN 71) korkeat vaatimukset.

Koska vastuullisuus on tärkeä osa toimintamme, haluamme niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti nostaa esiin aiheita, jotka ansaitsevat yleistä huomiota. Tämän vuoksi teemme jatkuvaa yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen kanssa ja pyrimme lisäämään tietoa lasten oikeuksista. Yhteistyö voi yhtä lailla olla turvalliseen arkeen keskittyvää paikallistyötä kuin maailmanlaajuista taistelua, jonka tavoitteena on pysäyttää hi-viruksen siirtyminen syntymättömiin lapsiin.

Uskomme, että myös omilla toimillamme voi olla positiivinen vaikutus niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Kun bObles kasvaa ja kehittyy, myös yhteiskunta ja ympäristö saavat osansa sen positiivisesta voimasta.

X